laerskoolmessina

Welkom by ons skool

Welcome to our SchoolATKV


Op Vrydag 15 April het die leerlinge ons skool gaan verteenwordig in Pietersburg vir die ATKV uidun ronde. Die leerling het sterk kompetisie gehad, maar het gewys hul kan hul man staan en goed redeneer oor `n onderwerp.


Read MoreAcademic Programme ends / Akademiese program eindig - 20 June / Junie 2016
School Closes/Skole Sluit - 24 June / Junie 2016
Schools re-open / skole heropen - 18 July / Julie 2016

Click the button below to view our calender.

Open Calender

laerskoolmessina

Prefekte 2016
Prefects 2016

Hoofseun: Abri Whelan
Onderhoofseun: Gavin Knott
Hoofdogter: Stephi Roos
Onderhoofdogter: Carmen Roos
Hoofdogter: Stephi Roos

Prefekte / Prefects


Rianne Botha
Margot Beukes
Franco de Klerk
Ruan Hartzenberg
Clarissa Roos
Anli Heydenreich
Jo-Nique Kolberg
Michael Le Roux
Carli Libert
Henrico Lyon
Irral Naude

Tanecia Naude
Stephan Prinsloo
Vian van der Merwe
Derrenise Venter
Sharlise Venter
Fran Makamola
Stacey Nyanhi
Aidan Pretorius
Bongani Sebe
Brayden Siebert
Miranda Utonga


In 2015 is al die Gr 6 leerders tydens n leierskamp die geleentheid gebied om as leiers geidentifiseer te word. Na n stemming van personeel en leerders van Laerskool Messina is die uitgelese group verkies. Die pligte van die perfekkorps behels pouses se diens, waar hulle optree as hulpverlening van die diensdoenende personeel. Verskeie areas is ingedeel waar hulle die oe en ore is. Die groep tesame met die nie-prefekte word heeljaar betrek met die graad-7 fonds. Elke klas het ook n prefek wat klein takies verrig. Vir die laaste 7 jaar het ons skool n borg ontvang van DOLE onder leiding van me Louise Strydom deur spesiale prefekteklere te skenk. Goeie gehalte, opmerklike klere en baadjies word met trots gedra.

Graad 7 fonds
Grade 7 funds


Dit is tradisie by Laerskool Messina dat die graad-7 klasse n jaarprojek aanpak om fondse in te samel. Hierdie fondse word aangewend om fasilitieite deurlopend te verbeter of by te voeg. Verskillende maniere en pogings word aangewend om fondse te in.

Dit sorg ook vir groot pret en n positiewe atmosfeer onder leerders. Die projekte sluit onder meer in verkope tydens spesiale geleenthede soos Valentynsdag en moedersdag, uitlotings, snoepie verkope, wintermark, danse, speletjiesdae, gholfdag en vertonings deur n gaskunstenaar.

Verbeterings vir die skool in die verlede was onder andere: n Nuwe trekker, saalstoele, 2 besproeingstelsels en plaveisel voor die klaskamers.

Daar word in noue samewerking tussen graad-7 ouers en betrokke personeel opgetree. Hierdie fondsinsamelingsprojekte word pragtig ondersteun deur die gemeenskap. Die leerders is ook baie entoesiasties.

Dit skep n samehorigheidsgevoel en lojaliteit teenoor die skool. Dit is soos n laaste totsiens aan die laerskool waar sommige leerders vanaf graad R was.

Kontak ons / Contact us
2 Dreyer Street, Musina, 0900

Laerskool Messina Telephone - 015 534 2144

Fax - 015 534 3656

Email - laerskoolmessina@lantic.net
laerskoolmessina

Akademie
Academics


Laerskool Messina se akademie is en bly ons top prioriteit. Dit is uiters belangrik dat ons nooit ons standaard verlaag nie en daarom is dit van uiterste belang dat ons onderwysers aanstel wat ten volle gekwalifiseerd is. In elke vak kan ons spog met leerkragte wat regtig spesialiste is in hul vakke. Hierdie leerkragte is meer as bereid om hul kennis en vaardighede met hul kollegas te deel en ook aan en ook om die ekstra myl vir leerders en die skool te loop. Ons het die nuutste tegnologie. Elke klaskamer is toegerus met n smartboard. Klaskamers is ook ten volle toegerus met internettoegang wat beteken dat onderwysers se geleentheid om die wereld na die klaskamer en leerders te bring oneindig is. Die standaard van hierdie skool se akademiese onderrig is hoog en kan gesien word in ons resultate wat tydens ANA toetse sowel as Departementele toetse met ander skole vergelyk word. Leerlinge wat verhuis na ander skole en provinsies pas maklik aan en die terugvoer wat ons ontvang is altyd positief. Ons mik om gebalanseerde leerders die wereld in te stuur. Sport, akademie en kultuur word in balans met mekaar beoefen om gerespekteerder leerders hoerskool toe te stuur.

Top 5 akademiese spanne vir 2016 :
Gr 4

 1. Serea Pretorius
 2. Hanre van den Berg
 3. Shaista Alam
 4. Zian Grobler
 5. Jessica Mhlanga

Gr 5
 1. Elri Vorster
 2. Mia Limbach
 3. Ruva Mushongahande
 4. Nicole Saungweme
 5. Tylor Nel

Gr 6
 1. Annika Pretorius
 2. Charles Maphaha
 3. Anmari Erasmus
 4. Shafin Chowdhury
 5. Reuben Reyneke

Gr 7
 1. Carmen Roos
 2. Stephi Roos
 3. Tanecia Naude
 4. Stacey Nyanhi
 5. Abri Whelan

Sport


Laerskool Messina bied n wye reeks sportsoorte aan. Ons skop af met atletiek in die eerste termyn gevolg deur netbal, rugby en tennis in die tweede termyn. Hokkie, krieket en swem word in die derde termyn aangebied. Spelers word die geleentheid gebied om toere en leersame sportklinieke by te woon. Afrigters is kenners in hul sport en baie het self in die gebiede presteer. Leerders word dus goed voorberei vir die meer kompeterende sportomgewing wat in hoerskole geskep word. Messina Primary School offers a wide variety of sport. In the first term we start with athletics which is followed by netball, rugby and tennis in the second term. Hockey, cricket and swimming takes place in the third term. Players are offered the opportunity to attend valuable tours and sport clinics. Coaches are experienced in their sport and have performed well on a personal level. As a result our learners are well-prepared for the more competitive sport environment when they reach high school.

laerskoolmessina